Friday, 20 January 2023

Entropie Membraan 001 (Entropy Membrane 001), werk op locatie | Januari 2022scroll down for photos


"Entropy Membrane 001" is a by natural light illuminated window sculpture of 3 mm thick, applied directly on glass. Material: PLA, modeled with a 3D pen. Dimensions: 200 x 50 x 0.3 cm. 

In 2013 I discovered the interesting application possibilities of the 3D pen, a tool unknown to me until then that had emerged from the 3D printing technique. The pens were offered as children's toys, but I immediately recognized the possibilities for my work, bought a few and soon I developed my own applications and methods that match my fascination for amorphous organic forms.

Entropy Membrane 001 originated in mid-January 2023 in situ on a window somewhere in Arnhem, The Netherlands. The technique I developed creates shapes that can best be compared to the phenomenon of ice flowers, which used to appear in earlier days on windows during winter. When sunlight shines through the material, a richly varied image of glowing lines and planes is created. 

This window ornament also has a practical application: the prevention of view from outside and an unexpected heat insulating effect on the window. - Scroll down for pictures.

- - - - 

“Entropie Membraan 001” is een door natuurlijk licht belichte raamsculptuur van 3 mm dik, direct op glas. Materiaal: PLA, gemodelleerd met 3D pen. Afmetingen: 200 x 50 x 0.3 cm. 

In 2013 ontdekte ik de interessante toepassing van de 3D pen, een voor mij tot dan onbekend gereedschap dat uit de 3D print techniek was voortgekomen. Je zag de pennen aangeboden als kinderspeelgoed, maar ik herkende direct de mogelijkheden voor mijn werk, kocht er een paar en al gauw ontwikkelde ik eigen toepassingen en werkwijzen die aansluiten bij mijn fascinatie voor amorfe organische vormen.

Entropie Membraan 001 ontstond half januari 2023 in situ op een raam ergens in Arnhem. Door de door mij ontwikkelde techniek ontstaan vormen die nog het best te vergelijken zijn met het fenomeen van ijsbloemen. Wanneer er zonlicht door het materiaal schijnt ontstaat een rijk geschakeerd beeld van oplichtende lijnen en vlakjes.

Dit raam-sieraad heeft ook een praktische toepassing: het tegengaan van inkijk en een onverwachte warmte isolerende werking op het raam. 


 Monday, 16 January 2023

2022 - 2023 | Work in progress - The transformation of my workspace

 


Due to the end of all my storage places after the Covid period lots of works and material came back to the studio. So, during large parts of 2022 and beginning 2023 I had/have to reonovate and reorganize my studio space. In order to meet my broad interest in techniques and media I decided to create many different ''working islands'' within the studio. Photography, video, animation, sculpture, painting, print and music can be performed in more or less designated rooms now, which is a real treat! It has become a  personal eldorado I can say.

Work still has to be done on a little audio-isolated sound studio, in which I will be able to create audio pieces without hindering my neighbors.

Last but not least a second hand solar system will be placed on the roof of the studio to make it more or less energy neutral on the electricity side.

Will keep you informed in the months to come!

 

(c)2023 Jeroen Huisman. None of the photographs, writing and audiovisual content included on this website may be reproduced or used without the artist's permission. All rights reserved.  |  www.jeroenhuisman.com

Maart 2022 | ''Artists for Ukraine'' Kunstveiling | Eusebiuskerk Arnhem

 


In March 2022 was ik mede-organisator van de Artists for Ukraine veiling in Arnhem. Tientallen kunstenaars uit Arnhem en omgeving stelden werken ter beschikking. Op meerdere plekken in Nederland vonden destijds van dit soort veilingen plaats. Naast het organisatiewerk was ik webmaster van deze actie.

De zeer goed bezochte veiling vond plaats op 26 maart en bracht een mooie bedrag op. Maar liefst 28.712,00 euro werd opgehaald en ter beschikking gesteld voor humanitaire hulp aan Oekraïne!


 

 
 
 
 
(c)2022 Jeroen Huisman. None of the photographs, writing and audiovisual content included on this website may be reproduced or used without the artist's permission. All rights reserved.  |  www.jeroenhuisman.com
 

Friday, 30 July 2021

flashback to september 4 till 10 2017 | STADTBESETZUNG / OCCUPIED CITY - Lünen (Germany)

STADTBESETZUNG / OCCUPIED CITY - Lünen

scroll down for photos

The hall of a former steel trade company in the German city of Lünen becomes a meeting point for artists: Together they experiment and invite visitors to discover the artistic research work.

During 4 till 10 September 2017 I have been working on an in situ piece called ''Waterranden'' (water edges). Next to that the video installation ''Nature's Knife'' (2015) was shown. On the 10th of September the venue was opened for public. 

Collaboration artists and musicians: Simone Prothmann / Siegfried Krüger / Markus Wengrzik / Daniel Stendera / Bernd Stahler / Jeroen Huisman


 In situ work ''Waterranden'' (thermoplastic and water on concrete) Frames of the video ''Nature's Knife'' (2015)Some impressions of the building


----------------------------------------------
(c)2021 Jeroen Huisman. None of the photographs, writing and audiovisual content included on this website may be reproduced or used without the artist's permission. All rights reserved.  |  www.jeroenhuisman.com

Monday, 26 July 2021

OUT OF THE BLUE, INTO THE GREEN - groepstentoonstelling in De Veldschuur in Overasselt | 18 juli t/m 12 september 2021

 

 
‘Out of the blue, into the green’
Schilderijen, objecten, fotografie, en mixed media

Zomerexpositie in de Veldschuur, Maasdijk, Overasselt | 18 juli t/m 12 september 2021.
Opening: 18 juli 2021 om 13.30 uur.
De Veldschuur is iedere zondag geopend van 10 tot 18 uur.
De toegang is gratis.
Voor meer informatie https://veldschuuroverasselt.nl/galerie/
 
Deelnemende kunstenaars;

Lucy Besson
Frank Bezemer
Alexander Bobkin
Walter van der Cruijsen, samensteller
Jeroen Huisman
Marloes Meijburg
Philip Pocock
Peter de Thouars

In ‘Out of the blue, into the green’ tonen acht kunstenaars in de Veldschuur in Overasselt
kunstwerken waarin het landschap een rol speelt. Zij verbeelden niet alleen het landschap dat ze
zien of dromen, maar nemen ons ook mee op reis in het landschap van hun verbeelding, op deze
prachtige plek waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten.
“Het landschap is een idee, maar ook letterlijk de plek waar land gemaakt wordt. Het landschap is
een gebied waar menselijke en natuurlijke elementen een wisselwerking aangaan. Wij geven het
landschap betekenis en omgekeerd voegt het landschap iets toe aan onze identiteit. Wij voelen
ons verbonden met het landschap waarin wij leven.
Voor de kunstenaars is het landschap het onderwerp of de achtergrond voor het eigenlijke
onderwerp van hun kunstwerk. Dat landschap kan zowel werkelijk als onwerkelijk zijn, realistisch of
abstract. Onze dagelijkse waarneming wordt geplaagd door beelden waarvan we niet meer weten
of ze echt of onecht zijn. De kunstwerken die de kunstenaars ons laten zien zijn misschien niet
altijd landschappen, maar wel altijd echt.”
Walter van der Cruijsen

Meer informatie over de deelnemende kunstenaars vind u hier:

Lucy Besson - https://www.lucybesson.com
Frank Bezemer - https://frankbezemer.com
Alexander Bobkin - https://bobkin.nl
Walter van der Cruijsen - https://wvdc.me
Jeroen Huisman - http://jeroenhuisman.com/
Marloes Meijburg - https://www.marloesmeijburg.com
Philip Pocock - https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Pocock_(artist)
Peter de Thouars - https://dethouars.com
 
Voor meer informatie over de tentoonstelling of het maken van een afspraak:

Walter van der Cruijsen - walter.vandercruijsen@gmail.com


----------------------------------------------
(c)2021 Jeroen Huisman. None of the photographs, writing and audiovisual content included on this website may be reproduced or used without the artist's permission. All rights reserved.  |  www.jeroenhuisman.com


Sunday, 28 February 2021

De eendenkooi - een oplossing voor zonne-centrales in vlak landelijk gebied - een idee uit 2003

Solarcircle.info > 

Er is een oplossing voor lelijke zonnecentrales in vlak landelijk gebied! Namelijk, natuurlijke camouflage door de ''eendenkooi''. Nieuwe natuur, duurzame energie en onzichtbare zonnepanelen!

Probleemstelling

Om te kunnen voldoen aan een groeiende vraag naar duurzame energie wordt verspreid door Nederland gewerkt aan de uitrol van grootschalige zonne-energiecentrales. Op diverse plaatsen zijn al grote stukken weiland vol gezet met zonnepanelen, een niet bepaald fraai uitzicht met een industrieel karakter, plompverloren in het vlakke landschap. Naast horizonvervuiling zijn er negatieve effecten op de natuurwaarden van die gebieden. Het is niet zo raar dat de omwonenden protesteren.

We ontkomen niet aan het grootschalig opwekken van duurzame energie. Nederland heeft zich gecommitteerd aan internationale klimaatafspraken. Die zijn bindend. Omdat windmolens op land tot nog meer verzet leiden, wordt steeds vaker gekozen voor weilanden vol silicium, rech toe rechtaan, zonder dat veel aandacht wordt besteed aan een acceptabele inpassing in het landschap. Maar, dat kan volgens mij veel slimmer! Dat móet slimmer!

De oplossing - De Eendenkooi Zonnecentrale - camouflage, nieuwe natuur en energieopwekking in één.

Wat als we dit soort centrales vormgeven op basis van 'de eendenkooi', een cultuurverschijnsel in het landschap dat sinds de middeleeuwen in West Europa voorkomt? Een eendenkooi is van oorsprong een speciaal voor de jacht vormgegeven plek waar in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. Het bestond meestal uit een flink meer omgeven door bomen.
Op verschillende plaatsen in Noord West Europa zijn deze plekken nog zichtbaar in het landschap.

Gezien vanaf een vlakke omgeving kijkt de voorbijganger aan tegen een pluk bos. En dat is precies waar het voor de zonnecentrale interessant wordt. Op de plek van het meer van een eendenkooi situeren we een cirkel van zonnepanelen in rijen op de grond, onttrokken aan het zicht door een hoge dijk met struiken en een omvattend nieuw natuurgebied met bos. Ik kwam op dit idee toen ik in 2003 in een boerderij in Friesland woonde met 2 hectare weide en zelf fantaseerde over een 'zonneweide'. Het projecteren van zonnepanelen in een weiland is niet zo moeilijk, maar al snel liep ik aan tegen het probleem van horizonvervuiling.

Dat boeren en investeerders naar manieren zoeken om geld te verdienen met zonne-energie is prima. Maar dat hoeft niet te betekenen dat gekozen wordt voor de weg van de minste weerstand; zo goedkoop mogelijk. Met iets meer creativiteit kan er een win-win situatie worden gecreëerd, namelijk, het verlies van natuurwaarde direct onder de panelen kan worden gecompenseerd met andersoortige natuurwaarden in de directe omgeving van de centrale en tegelijk kan hierdoor het zicht op de centrale worden gemaskeerd. Dat is dus eigenlijk een win-win-win situatie; duurzame energie, nieuwe natuur, camouflage. Op deze manier wordt draagvlak voor duurzame energieopwekking in landelijke gebieden behouden.

Hieronder een schematische weergave van een cirkelvormige zonnecentrale. De grijze cirkel is voormalig weiland belegd met rijen zonnepanelen (diameter 300 - 800 meter). De blauwe cirkel hieromheen een gracht, eventueel aangesloten op sloten en vaarten in de buurt. De lichtgroene cirkel is een hoge dijk met struiken. De dijk moet voldoende hoogte hebben om in de winter met bladerloze bomen zicht op de zonnepanelen te verhinderen. Het donkergroene deel is een bosstrook, waarvan het eerste deel aansluitend op de dijk beplant is met niet heel hoog groeiende bomen, i.v.m. de schaduwwerking. De rest is een gewoon bos. Het geelgroene deel hieromheen is natuurlijk grasgebied met extra aandacht voor insecten, bijen en vlinders. Dan is er nog een toegangsweg tot de centrale.
 

Het nieuwe natuurgebied dat rond de eendenkooi ontstaat kan mooi overlopen en aansluiten op een nieuw te ontwikkelen visie op landbouw en veeteelt gebieden, waarin meer ruimte zal zijn voor ruwere en natuurlijker landafbakeningen, zoals heggen en struwelen. ----------------------------------------------
(c)2021 Jeroen Huisman. None of the photographs, writing and audiovisual content included on this website may be reproduced or used without the artist's permission. All rights reserved.  |  www.jeroenhuisman.com

 
Monday, 12 October 2020

''Quarantaine'' 2002 - mixed media

Here is a painting/assemblage with title ''Quarantaine'' I made back in 2002 during the SARS-CoV outbreak. The printed photo is not very good, unfortunately. Still looking for the negative. Material: oil-airbrush on wood, transferprint on wood, lead.

 


Monday, 5 October 2020

The recovery of a lost painting!

Here is a rather big painting I made between 1989 and 1991, called ''We Want Trees'', dimensions 390 x 280 cm, oil on canvas. Unfortunately it got destroyed during transportation. Many years I thought a picture of the painting was lost too, but fortunately I found it again with the help of a local archive called ''Het Gelders Archief''. They happened to have a photograph made by a local journalist. Many thanks to the archive for the negative scan!

Originally this piece was a study for a huge sculpture of a street worker with a motor chisel projected on a dead end road. But that project never made it. The dead end road was demolished.

 Thursday, 17 September 2020

12 - 13 september | Tentoonstelling ''Ontmoeting'' | Ecologische tuin | Prins Hendrikstraat Arnhem

 


In het weekend van 12 - 13 september 2020 vond er een bijzondere tentoonstelling plaats in de ''Ecologische tuin'' aan de Prins Hendrikstraat in Arnhem. Deze tuin bestaat al sinds begin jaren 80, midden in de illustere Spijkerbuurt.

Dit was één van de eerste tentoonstellingen waarin ik heb meegedaan in coronatijd. De werken van maar liefst 15 kunstenaars stonden verspreid in het heuvelachtige terrein opgesteld, waardoor een avontuurlijke wandeling voor de bezoekers ontstond.  

Van mij waren vijf sculpturen te bezichtigen, allen op basis van de bio-kunststof  PLA.
Daarnaast gaf ik een workshop ''bouwen met een 3D pen''.

Deelnemende kunstenaars; Eibert Jonker, Lee Eun Yong, Jerome Symons, Rob Voerman, Petra Bouwens, Jeroen Huisman, Carel lanters, Mirka Farabegoli, Hans de Wolf, Martin van den Oever, Egbert Bouwhuis, Hans Marcelis, Yvon Ariese, Kristine Ram, Arild Veld. Op zaterdag 12 september trad het Arnhemse ''Trio con Tres'' op.

Hieronder wat foto's;

 

  ''Leoninus Plastoid (rechts) en ''Lightcatcher''(beiden 2020), materiaal PLA (vertekening door camera)
 
                                        ''Leoninus Plastoid'' 2020, staand op draaiplateau van de ''Vertical Builder''
 
                                                                      ''Lightcatcher'', 2020, materiaal: PLA
 
                                                                                                ''Dome Ghost 1'', 2020, materiaal; PLA
 
                                                                    ''Dome Ghost 2'', 2020, materiaal; PLA

 De workshop ''Bouwen met de 3D pen'' werd goed bezocht;
 De ecologische tuin in de Spijkerbuurt in Arnhem;

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(c) 2020 Jeroen Huisman. None of the photographs, writing and audiovisual content included on this website may be reproduced or used without the artist's permission. All rights reserved.  |  www.jeroenhuisman.com

Friday, 3 July 2020

Art route ''Kunst Achter Het Raam/Art Behind The Window'' - Sonsbeekkwartier & Sint Marten Arnhem

8 juni - 28 augustus 2020


Art route ''Kunst Achter Het Raam/Art Behind The Window''

Sonsbeekkwartier & Sint Marten, Arnhem, NL

Website and walking route; https://sintmartensonsbeek.nl/routekaart/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In the period June 8 till August 28 2020 several artists who live in the neighborhoods Sint Marten and Sonsbeekkwartier in the city of Arnhem will show some of their work behind window glass of their houses, or otherwise.

I will work for some weeks in situ on the balcony of my house on a sculpture that sits on one of the corners of the balcony structure. I have been working on the ''Leoninus Plastoid'', as I called the sculpture (after the street name; Leoninusstraat), for six days now, and this is how it has grown;


The sculpture will grow even more in the next weeks. Scroll down to see the building process.

The Leoninus Plastoid is made of a thermoplast material called PLA, which is manually applied in thin layers, creating a very light membrane like structure.

 

To be continued!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(c) 2019 Jeroen Huisman. None of the photographs, writing and audiovisual content included on this website may be reproduced or used without the artist's permission. All rights reserved.  |  www.jeroenhuisman.comEntropie Membraan 001 (Entropy Membrane 001), werk op locatie | Januari 2022

scroll down for photos "Entropy Membrane 001" is a by natural light illuminated window sculpture of 3 mm thick, applied directly o...